20 september 2018

Bulletin 2

 Namens Toon iedereen gegroet vanaf zijn ziekbed.  We wensen Toon namens de gehele vereniging veel beterschap toe !!!

 Loting voor de Ludwig Kapl Bokaal zal plaatsvinden op 27 september 2018.