9 oktober 2019

Bulletin 2 2019-2020

  • Er heeft zich een team teruggetrokken uit de zaterdagcompetitie. Dit betekent dat 14 december 2019 nu voor ons externe zaterdagteam een vrije zaterdag is.
  • Voor degenen die het nog niet hebben gedaan of voor wie het onduidelijk is naar welke rekening en met welke ten naam stelling de contributie dient te worden overgemaakt, hierbij als nog de gegevens:CONTRIBUTIE: Voll. Lidm.  €  100,-;  alleen intern:  € 80,- ;  Extern: Euro 50,- Anders: Overleg.Over te maken op IBAN NL45RABO0171594185 t.n.v. Penningmeester s.v. ODI – UDEN