Bestuur ODI: ( = Ontspanning Door Inspanning; Opgericht 7 mei 1953)
Voorzitter: Jurgen Wilsch
Secretaris/Penningm: Henk Vissers
Algemeen bestuurslid: Roman Rijkers

Wedstrijdleider: Wilfred Theunissen
1e co-wedstrijdleider: Jurgen Wilsch

Leider Zaterdagmiddagcomp. NBSB (ext. Comp.): Jurgen Wilsch; Avondcomp. NBSB: Jurgen Wilsch.

Afmelden: ma t/m vr 13.00 – 18.00 uur bij Wilfred

Locatie: De Balans, Beatrixhof 470 UDEN. (269505) Clubavond: maandag 20.00u.

CONTRIBUTIE: Voll. Lidm. € 110,-; alleen intern: € 90,- ; Extern: Euro 60,- Anders: Overleg.

Ver. Nr. NBSB: 170048 K.v.K. 40218991

Materiaalbeheer: Fazeel Hoosein